I. Nguyên tắc chung

Website pmx.vn là website đào tạo online thuộc sở hữu của PMx Group (gọi tắt là Ban quản trị)

Học viên là (các) cá nhân đặt mua, thanh toán, và tham gia học tập các Khóa học được đăng tải trên website PMx.vn.

II. Quy định chung

Các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Khóa học:

Giá bán khóa học"

Giảng viên:

Coupon: 

III. Tài khoản Học viên trên website

Học viên cần có tài khoản để tham gia học tập các khóa học trên website. 

Học viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin như Họ và tên, Email, Số điện thoại... Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc xác thực và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập online trên website.

Tài khoản Học viên trên website là tài khoản dành riêng cho học viên đó. Học viên phải có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin tài khoản và không cung cấp cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. PMx.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh (nếu có).